2016

Programmabegroting

Welkom op de online programmabegroting van gemeente Utrecht. De online programma begroting is gelijk aan het boekwerk, echter kent de online variant verschillende verdiepingsmogelijkheden.

Bekijk Utrecht in een vogelvlucht

De begroting in een vogelvlucht

Baten 2016

Waar komt het geld vandaan?

Lasten 2016

Waar geven we het geld aan uit?

Reserves en voorzieningen

Lokale lasten woning eigenaar

Wat betaal ik als eigenaar?

Lokale lasten huurder

Wat betaal ik als huurder?