Vastgoed

Vastgoed

Investeringsstaat programma: Vastgoed

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-krediet

College-besluit

Raadsbesluit

geautori-seerde uitgaven t/m Begr 2015

wijzi-gingen 2015

Actuele stand 2015

2016

2017

2018

2019

Totaal geautori-eerde uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Werkzaamheden UCK 2 Domplein

2011

Raadsbesluit van 20 juni 2013, kenmerk 13.000552, 2013 - 57 Deelafsluiting in 2014.

1.500

192

1.692

1.692

2011

192

1.500

150

1.000

350

2017

Ophoging van het krediet in verband met verbouwing UCK; dekking uit huurverhoging en onderhoudsbudget.

Stadschouwburg (renovatie Blauwe Zaal)

2013

Raadsbesluit van 20 juni 2013, kenmerk 13.025952

12.052

12.052

12.052

2013

2.043

10.009

10.009

2015

Restauratie forten De Gagel

2013

onderdeel van het plan forten

1.720

-200

1.520

1.520

2009

230

1.290

20

600

870

2017

onderdeel van plan forten

Restauratie forten Lunet IV

2013

onderdeel van het plan forten

1.500

200

1.700

1.700

2009

937

763

563

2015

onderdeel van plan forten

Renovatie Centraal Museum en Depot

2013

Bij verzelfstandiging groot onderhoud in beeld gebracht

2.493

2.493

2.493

2013

1.171

1.322

215

300

400

250

157

2019

De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen

2013

41450

Collegebesluit De Stek, kosten van verbouwing en grond

430

430

430

2013

57

373

373

2015

Molen Rijn en Zon

2015

350

350

350

2015

11

339

10

329

2016

investering in levensduurverlengend onderhoud

Distributiehof Tivoli de Helling

2015

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

525

525

525

2015

0

525

25

500

2016

investering in levensduurverlengend onderhoud met bijdragen van Provincie en projectontwikkelaar locatie de Trip (Briljantlaan)

Bandbreedte Vastgoed 2015

2015

idem

675

675

675

2015

675

675

2016

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2016

2016

idem

0

1550

1.550

1.550

1.550

2017

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2017

2017

idem

0

1.550

1.550

1.550

1.550

2018

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2018

2018

idem

0

1.550

1.550

1.550

1.550

2019

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2019

2019

idem

0

1.550

1.550

1.550

1.550

2020

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Energiebesparende maatregelen

2014

1.320

1.320

1.320

2

1.318

150

500

668

2016 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Zonnepanelen

2014

930

930

930

0

930

59

400

471

2016 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen 

2015

Uitv.progr. Energie-zuinige gemeente-lijke gebouwen (collegebesluit begin 2014)

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

0

1.000

200

300

500

2015 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen 

2016

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

400

600

2016 e.v.

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen 

2017

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

500

500

2017 e.v.

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen 

2018

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

500

500

2018 e.v.

Subtotaal vervangingsinvesteringen

23.970

717

24.687

2.550

2.550

2.550

1.550

33.887

4.643

29.244

12.449

5.879

5.909

2.800

2.207

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

2013

2013-18

8.202

0

8.202

8.202

2013

5.556

2.646

2.646

2015

Museum Oud Amelisweerd 

2012

2012-50

2.243

0

2.243

2.243

2012

858

1.385

1.385

2015

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

2013

5.535

0

5.535

5.535

2013

2.367

3.168

3.168

2015

Nazorgfase Tivoli/Vredenburg

2015

1e Berap 2015

2.800

0

2.800

2.800

2.800

2.000

800

2016

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

18.780

0

18.780

0

18.780

8.781

9.999

9.199

800

0

0

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

geen

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

42.750

717

43.467

2.550

52.667

13.424

39.243

21.648

6.679

5.909

2.800

2.207

Bedragen zijn in duizenden euro's.