Jeugd

Jeugd

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

1.641

1.641

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

80

80

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund

1.721

1.721

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.

12.296

12.296

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd & Gezin

12.296

12.296

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

484

484

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

949

949

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp

1.433

1.433

Totaal Programma Jeugd

15.450

15.450

Bedragen zijn in duizenden euro's