Volksgezondheid

Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

Subdoelstelling(en)

Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

€25.961 €3.007

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. 'Bouwen aan een gezonde toekomst' Volksgezondheidsplan utrecht 2015 - 2018 (pdf, 651 kB)
  2. Proceskader gezondheidsadviezen in ruimtelijke ontwikkelingen (pdf, 288 kB)
  3. Beleid toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Utrecht 2013 (pdf,  64 kB)
  4. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015 2018 (pdf, 975 kB)
  5. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Gemeente Utrecht en JOGG (pdf, 1,2 Mb)
  6. Convenant Utrecht gezond! 2013-2017 (pdf, 38 kB)
  7. Nota  'Zorg voor Jeugd' (pdf, 1 MB)
  8. Convenant 'Samenwerking in de geboortezorgketen' (pdf, 296 kB)