Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

25

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1 Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en  bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem

25

0

Totaal programma bereikbaarheid

25

0

bedragen zijn in duizenden euro's