Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Cijfers Jaarstukken 2014

Programma

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Gerealiseerd resultaat

Bewoners en Bestuur

38.869

7.896

-30.973

29.758

-1.215

0

949

-267

Stedelijke Ontwikkeling

251.453

265.762

14.309

14.448

28.756

14.261

16.237

30.732

Duurzaamheid

7.679

-354

-8.033

1.149

-6.884

0

5.867

-1.017

Bereikbaarheid

78.811

69.964

-8.847

-7.533

-16.380

12.227

32.058

3.451

Openbare Ruimte en Groen

164.019

92.402

-71.617

69.781

-1.836

5.000

5.274

-1.563

Werk en Inkomen

237.077

189.991

-47.086

51.832

4.746

0

4.005

8.751

Onderwijs

86.133

21.831

-64.302

73.192

8.890

9.521

6.712

6.080

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

125.986

8.947

-117.039

123.490

6.451

0

2.039

8.490

Veiligheid

43.388

678

-42.709

43.189

480

 0

79

559

Cultuur

47.531

49

-47.482

42.669

-4.812

1.467

6.241

-39

Sport

36.635

7.877

-28.758

24.183

-4.575

1.007

2.268

-3.314

Vastgoed

18.100

20.630

2.531

-8.446

-5.915

978

4.188

-2.705

Algemene Middelen

34.918

593.960

559.042

-557.728

1.314

24.094

37.529

14.748

Algemene Ondersteuning

124.514

11.273

-113.241

100.016

-13.225

4.500

13.731

-3.994

Totaal

1.295.111

1.290.905

-4.206

0

-4.206

73.056

137.175

59.913

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2015

Programma

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Geraamd Resultaat

Bewoners en Bestuur

36.472

7.601

-28.870

28.470

-400

0

400

0

Stedelijke Ontwikkeling

209.226

189.180

-20.046

-9.218

-29.264

3.540

32.804

0

Duurzaamheid

14.171

2.515

-11.655

7.908

-3.747

41

3.788

0

Bereikbaarheid

85.626

66.120

-19.506

-616

-20.122

10.011

30.133

0

Openbare Ruimte en Groen

149.782

86.695

-63.087

64.125

1.038

5.590

4.552

0

Economie

13.142

0

-13.142

10.840

-2.302

 0

2.302

0

Werk en Inkomen

232.230

151.570

-80.660

76.016

-4.644

 0

4.644

0

Onderwijs

98.007

22.446

-75.561

71.216

-4.345

3.640

7.985

0

Maatschappelijke Ondersteuning

206.282

7.199

-199.083

196.793

-2.290

 0

2.290

0

Jeugd

79.966

0

-79.966

79.641

-325

 0

325

0

Volksgezondheid

25.555

2.974

-22.582

22.217

-365

 0

365

0

Veiligheid

43.620

561

-43.059

43.059

0

 0

0

 0

Cultuur

41.163

2

-41.161

42.323

1.162

2.502

1.340

0

Sport

33.771

7.730

-26.041

23.958

-2.083

48

2.131

0

Vastgoed

22.576

30.950

8.374

-11.484

-3.109

 0

3.109

0

Algemene Middelen

42.519

780.337

737.818

-745.198

-7.380

9.771

17.151

0

Algemene Ondersteuning

102.839

2.150

-100.688

99.947

-741

739

1.480

0

Totaal

1.436.946

1.358.031

-78.915

0

-78.915

35.884

114.799

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2016

Programma

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Geraamd Resultaat

Bewoners en Bestuur

36.397

7.192

-29.205

29.820

616

616

0

0

Stedelijke Ontwikkeling

236.063

228.905

-7.158

-7.459

-14.617

300

14.917

0

Duurzaamheid

11.017

2.893

-8.124

8.165

41

41

0

Bereikbaarheid

50.707

40.391

-10.316

8.774

-1.542

12.471

14.012

0

Openbare Ruimte en Groen

149.996

88.194

-61.803

57.277

-4.526

4.000

8.526

0

Economie

12.713

0

-12.713

12.713

0

Werk en Inkomen

225.004

151.373

-73.631

73.631

0

Onderwijs

93.970

21.457

-72.513

67.106

-5.407

5.407

0

Maatschappelijke Ondersteuning

205.247

7.199

-198.049

198.034

-15

0

15

0

Jeugd

79.743

-79.743

79.743

 0

Volksgezondheid

25.961

3.007

-22.954

22.629

-325

325

0

Veiligheid

43.742

433

-43.308

43.308

 0

Cultuur

40.766

2

-40.764

40.660

-105

1.102

1.207

0

Sport

34.089

7.791

-26.299

24.464

-1.834

48

1.882

0

Vastgoed

22.700

29.527

6.827

-9.433

-2.605

2.605

0

Algemene Middelen

34.649

781.715

747.066

-748.200

-1.133

4.137

5.271

0

Algemene Ondersteuning

100.853

2.087

-98.766

98.766

0

0

0

Totaal

1.403.616

1.372.166

-31.450

0

-31.450

22.716

54.166

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2017

Programma

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

GeraamdResultaat

Bewoners en Bestuur

36.648

7.192

-29.456

29.456

0

0

0

Stedelijke Ontwikkeling

223.546

221.437

-2.109

-8.009

-10.118

180

10.298

0

Duurzaamheid

11.017

2.893

-8.124

8.165

41

41

0

0

Bereikbaarheid

32.761

32.144

-616

8.327

7.710

12.345

4.635

0

Openbare Ruimte en Groen

139.491

89.306

-50.185

54.183

3.997

4.000

3

0

Economie

12.713

 0

-12.713

12.713

0

0

0

Werk en Inkomen

224.562

151.186

-73.375

73.375

0

0

0

Onderwijs

94.985

22.010

-72.975

71.568

-1.407

785

2.192

0

Maatschappelijke Ondersteuning

203.824

7.199

-196.626

196.611

-15

15

0

Jeugd

80.103

-80.103

80.103

0

0

0

Volksgezondheid

25.786

3.007

-22.780

22.495

-285

285

0

Veiligheid

43.628

433

-43.195

43.195

 0

0

0

0

Cultuur

44.822

2

-44.820

44.170

-651

2

653

0

Sport

33.736

7.860

-25.876

24.380

-1.496

48

1.545

0

Vastgoed

25.691

33.109

7.418

-9.443

-2.025

2.025

0

Algemene Middelen

30.150

780.370

750.220

-749.549

671

6.402

5.731

0

Algemene Ondersteuning

100.387

2.126

-98.261

98.261

0

0

0

Totaal

1.363.851

1.360.275

-3.576

0

-3.577

23.804

27.381

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2018

Programma

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

GeraamdResultaat

Bewoners en Bestuur

35.914

7.192

-28.721

28.721

0

0

0

0

Stedelijke Ontwikkeling

112.785

119.824

7.039

-13.831

-6.793

180

6.973

0

Duurzaamheid

11.017

2.893

-8.124

8.165

41

41

0

0

Bereikbaarheid

24.968

31.763

6.796

8.327

15.122

16.913

1.791

0

Openbare Ruimte en Groen

143.804

89.306

-54.499

54.496

-3

0

3

0

Economie

12.403

0

-12.403

12.403

0

0

0

0

Werk en Inkomen

224.672

151.106

-73.566

73.566

0

0

0

0

Onderwijs

95.027

22.010

-73.017

71.610

-1.407

785

2.192

0

Maatschappelijke Ondersteuning

203.840

7.199

-196.642

196.626

-16

 0

16

0

Jeugd

80.493

0

-80.493

80.493

 0

0

0

0

Volksgezondheid

25.296

3.007

-22.290

22.005

-285

 0

285

0

Veiligheid

42.773

433

-42.340

42.340

0

0

0

0

Cultuur

44.153

2

-44.151

44.001

-151

2

153

0

Sport

33.737

7.860

-25.878

24.380

-1.498

48

1.546

0

Vastgoed

27.111

33.514

6.404

-8.429

-2.025

0

2.025

0

Algemene Middelen

29.059

775.216

746.157

-743.132

3.025

3.184

159

0

Algemene Ondersteuning

100.387

2.126

-98.261

98.261

0

0

0

0

Totaal

1.247.440

1.253.452

6.012

0

6.012

21.154

15.142

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2019

Programma

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Bijdrage algemene middelen

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Geraamd Resultaat

Bewoners en Bestuur

35.039

7.192

-27.846

27.846

0

0

0

0

Stedelijke Ontwikkeling

126.374

137.301

10.927

-16.044

-5.116

180

5.296

0

Duurzaamheid

10.256

2.832

-7.424

7.465

41

41

 0

0

Bereikbaarheid

61.163

48.045

-13.117

9.064

-4.054

16.717

20.771

0

Openbare Ruimte en Groen

145.049

89.306

-55.743

55.740

-3

0

3

0

Economie

10.403

0

-10.403

10.403

0

0

0

0

Werk en Inkomen

224.314

151.106

-73.208

73.208

0

0

0

0

Onderwijs

95.278

22.010

-73.267

71.860

-1.407

785

2.192

0

Maatschappelijke Ondersteuning

204.457

7.199

-197.258

197.242

-16

 0

16

0

Jeugd

80.531

0

-80.531

80.531

0

0

0

0

Volksgezondheid

25.411

3.007

-22.405

22.120

-285

0

285

0

Veiligheid

42.369

433

-41.936

41.936

0

0

0

0

Cultuur

43.924

2

-43.922

43.772

-151

2

153

0

Sport

34.051

7.860

-26.192

24.692

-1.499

48

1.548

0

Vastgoed

27.932

31.214

3.282

-5.307

-2.025

 0

2.025

0

Algemene Middelen

29.288

776.010

746.722

-740.533

6.189

6.266

77

0

Algemene Ondersteuning

98.131

2.126

-96.005

96.005

0

0

0

0

Totaal

1.293.970

1.285.644

-8.326

0

-8.326

24.040

32.366

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Lasten en baten, toevoeging reserves en onttrekking reserves zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.