Werk en Inkomen

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht is een vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€664 €0

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling(en)

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€45.817 €5.207

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstelling(en)

Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

€160.657 €145.986

Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

€17.866 €180

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Kadernota Participatie en Inkomen (pdf, 1,2 Mb)
  2. Uitvoeringsnota 'Werken aan werk' (pdf, 3,7 Mb)
  3. Dienstverleningsconcept Werk en Inkomen (pdf, 125 kB)