Sport

In Utrecht staat jouw talent centraal.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen

Subdoelstelling(en)

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen

€753 €0

Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit

€9.230 €3.561

Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit

€20.843 €4.229

Doelstelling 2

Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent

Subdoelstelling(en)

Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken)

€2.049 €0

Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten

€257 €0

Doelstelling 3

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten

Subdoelstelling(en)

Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen

€957 €0

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Sportnota 2011 - 2016 (pdf, 1,9 Mb)
  2. Notitie professionalisering in Sport / Sport en bewegen in de buurt 2012 (pdf, 897 kB)
  3. Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed, inclusief Meerjaren-nota kapitaalgoederen (pdf, 2 MB)
  4. Discussienotitie wachtlijsten sport (2013) pdf, 313 kB
  5. Eindrapportage Taskforce bezuinigingsvoorstellen Sport (pdf, 916 kB)
  6. Meerjaren Huisvestigingsplan Veldsport 2014-2020 (pdf, 256 kB)
  7. Meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015-2020 (pdf, 368 kB)
  8. Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020 (pdf, 276 kB)