Bewoners en Bestuur

Bewoners en Bestuur

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Utrecht Connected worldwide

Bevordering van de internationale ambities van Utrecht  

2

0

Millennium gemeente Utrecht

Regeling voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

15

0

Utrecht-Leon

Ondersteuning van particuliere initiatieven i.h.k.v. de vriendschapsband Utrecht-Leon

60

60

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

77

60

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

186

162

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. 

2.700

0

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

2.886

162

Totaal bewoners en Bestuur

2.963

222

Bedragen zijn in duizenden euro's