Bereikbaarheid

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht is aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstelling(en)

Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet- fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem

€3.782 €0

We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame infrastructuur

€25.743 €9.961

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad

€21.182 €30.430

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar   (pdf, 10 MB)
  2. Nota stallen en parkeren 2013  (pdf, 3,1 MB)
  3. Actieplan Voetganger 2015 - 20120 (pdf, 2 MB)
  4. Actieplan Fietst 2015 2020 (pdf, 5 MB)
  5. Actieplan Verkeersveiligheid 2015 2020 (pdf, 9 MB)
  6. Actieplan Schoon Vervoer 2015 2020 (pdf, 746 kB)
  7. Actieplan Goederenvervoer 2015 - 2020 (pdf, 923 kB)
  8. Gebiedsagenda’s voor Centrum, Oost en Noordoost, Noordwest en Overvecht, West, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, Zuid en Zuidwest
  9. Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2015 (pdf, 2.4 MB)