Cultuur

Cultuur

Programma Cultuur

Algemene informatie

Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten.
Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2015 - 2018 maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Investeringsprogramma Cultuur

Vervangingsinvesteringen Cultuur

Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij besloten om het investeringsbudget onder te brengen bij de exploitatiebegroting van de doelstelling ‘Internationalisering’ binnen het programma Cultuur.

Uitbreidingsinvesteringen Cultuur

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

 2018

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

6.661

0

0

 0

Castellum Hoge Woerd theatertechniek

1.000

0

0

 0

Totaal programma Cultuur

7.661

0

 0

 0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Castellum Hoge Woerd

Met uitzondering van het investeringsbudget voor Castellum Hoge Woerd is met de Voorjaarsnota 2015 besloten om het investeringsbudget onder te brengen in de begroting van het programma van Cultuur onder de doelstelling Internationalisering. De publieksopening van Castellum Hoge Woerd is gepland in 2015. De bijdragen vanuit het programma Cultuur zijn door uw gemeenteraad reeds in 2013 geautoriseerd en bestemd voor de bouw tot en met 2015.