Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

180

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief

180

0

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie

Sociale prestatie

600

0

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie

Dienstverlening voor ex-gedetineerden

70

0

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren 

87

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie

757

0

Wet Sociale werkvoorziening (*1)

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

                19.906

                19.906

Wet Sociale werkvoorziening activiteiten (*1)

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

                       30

                       30

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening

19.936

19.936

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

221

221

Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

221

221

Totaal programma Werk en Inkomen

21.094

20.157

Bedragen zijn in duizenden euro's