Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning

Investeringsstaat programma: Maatschappelijke Ondersteuning

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Programma/Sub-categorie

Jaar van autorisatie investerings-krediet

Raads-besluit

geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015

wijzigingen 2015

Actuele stand 2015

2.016

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in jaar 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen Maatschappelijke Ondersteuning

Jongerenhuiskamer De Boog, tijdelijk (verplaatsing portocabin)

MO

2013

Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014 en Voorjaarsnota 2013.

60

60

60

2014

1

59

59

Verplaatsen portocabin €60.000, zie MPUV 2014 blz. 51/52.

Jongerenhuiskamer De Boog permanent

MO

2013

idem

440

440

440

440

440

Zie MPUV 2014, blz. 51/52.

Barkel/Ravelijn Hart van Hoograven

MO

2013

idem

816

816

816

2013

282

534

534

kosten op R 14.25.01/R14.25.02 inrichting Hoograven € 282.000. Wordt afgesloten in 2014.

Buurthuis De Boog naar Ghanadreef

MO

2013

idem

100

100

100

100

100

Frictie bouwkundige aanpassingen diverse welzijnspanden

MO

2014

Voorjaarsnota 2013

430

430

430

2013

138

292

292

Buurthuis De Bram naar Teun de Jagerdreef

MO

2014

Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014

401

401

401

401

401

PSZ De Tol

MO

2012

idem

88

88

88

88

88

Activiteitencentrum VDM Haarzicht

MO

2014

idem

250

250

250

250

250

Jongerenhuiskamer Spoorzone Overvecht

MO

2013

idem

533

533

533

533

533

Subtotaal vervangingsinvesteringen

3.118

0

3.118

0

3.118

421

2.697

1.325

0

651

721

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A Maatschappelijke Ondersteuning

Activiteitencentrum De Hoge Weide 

MO

2013

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013.

164

0

164

164

164

164

In verband met hogere stedebouwkundige eisen is aanvullend krediet nodig naast de middelen uit referentiekader Leidsche Rijn

Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum

MO

2012

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2012.

254

0

254

254

254

254

idem

Jongerenhuiskamer Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen

MO

2013

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013.

157

0

157

157

157

157

idem

0

0

0

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

575

0

575

0

575

0

0

575

0

418

157

0

0

Totaal investeringen Maatschapelijke Ondersteuning

3.693

0

3.693

0

3.693

0

421

3.272

1.325

418

808

721

0

Bedragen zijn in duizenden euro's