Sport

Sport

Investeringsstaat programma: Sport

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-krediet

College-besluit

Raadsbesluit

geautori-seerde uitgaven t/m begr 2015

wijzi-gingen 2015

Actuele stand 2015

2016

2017

2018

2019

Actuele stand totaal investerings-krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Vervanging toplaag kunstgrasveld

2013

Programma-begroting 2013, nota kapitaal-goederen 2013

335

335

335

335

335

2017

Nieuw Welgelegen

Vervanging kleedkamers

2013

idem

180

180

180

180

90

90

2016/2017

Berekuil en Voordorp

Vervanging installaties zwembaden

2013

idem

515

515

515

2014

129

386

386

2015

Herstructurering buitenterreinen

2013

idem

300

300

300

2015

300

150

150

2015/2016

Hockey/cricket Kampong

Sportieve openbare ruimte

2013

Programma-begroting 2013, nota kapitaal-goederen 2013/2014

50

50

50

2015

50

50

2015

Polderpark Ruigenhoek BMX/Skatepark

Sportieve openbare ruimte

2014

MPUV 2014 inclusief nota kapitaal-goederen 2015 -2018

40

40

40

2015

40

40

2015

Polderpark Ruigenhoek BMX/Skatepark

Vervangingsinvestering toplagen kunstgrasvelden

2014

idem

290

290

290

290

290

2016

Toplaag voetbal berekuil en NW honkbal

Krommerijn vervanging toiletgebouw

2014

idem

75

75

75

75

75

2017

Aanpassingen zwembaden aan de norm

2014

idem

150

150

150

150

150

2017

Aanpassingen sporthal aan de norm

2014

idem

455

455

455

455

455

2016

Sporthal Lunetten en Hoograven

Vervanging kleedkamers/krachthonk

2014

idem

150

150

150

150

150

2016

atletiekbaan Overvecht.

Herinrichting zwembaden 

2014

idem

100

100

100

100

100

2015

Krommerijn en Den Hommel

Herstructurering sportparken

2014

idem

114

114

114

114

85

29

2015/2016

Vervanging nutsvoorzieningen sportpark Maarschalkerweerd en Fliomare Novem

Sporttieve openbare ruimte

2014

idem

91

91

91

2015

91

48

43

2015/2016

Volkstuinen 48,000 euro

Vervangingsinvestering Sport 

2014

idem

480

480

480

480

1.920

1.920

480

480

480

2017

Kapitaallasten bandbreedte

Vervangingsinvestering gebouwen en installaties

2014

idem

655

655

655

655

2.620

2.620

655

655

655

2017

Stelpost kapitaallasten

Subtotaal vervangingsinvesteringen

2.845

0

2.845

1.135

1.135

1.135

1.135

7.385

10.074

129

7.256

859

1.207

1.785

1.135

1.135

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Sportpark Fletiomare-Oost

2012

12.029682

5.007

0

5.007

5.007

2012

1.230

3.777

1.259

2.518

Palviljoen en voetbalveld

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

2014

VJN 2014

450

0

450

450

450

450

Rijnvliet 2e fase

2015

15.505275

2.698

2.698

2.698

2015

2.698

1.000

990

708

Drie hockeyvelden, zes kleedkamers, infrastructuur

Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk

2015

MPUV 2015/ vaststelling raad eind juni 2015

0

2.700

2.700

2.700

200

1.500

1.000

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

5.457

2.698

8.155

2.700

0

0

0

10.855

1.230

9.625

2.259

4.158

2.208

1.000

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

geen

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

8.302

2.698

11.000

3.835

1.135

1.135

1.135

18.240

1.359

16.881

3.118

5.365

3.993

2.135

1.135

Bedragen zijn in duizenden euro's