Bewoners en Bestuur

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die haar bewoners ruimte geeft en faciliteert om de stad en de samenleving te verbeteren, en die de belangen van haar bewoners goed behartigt.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht wordt nationaal en internationaal op de kaart gezet

€327 €0

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling(en)

Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

€2.696 €0

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstelling(en)

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken en krijgen ruimte om de stad en de samenleving te verbeteren

€17.085 €0

De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

€16.290 €7.192

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

  1. Internationale Economische Agenda (juni 2015) (volgt z.s.m.)
  2. Agenda ‘Ruim baan voor initiatief’ (mei 2015)
  3. Website voor Utrechtse initiatieven
  4. Utrechtse participatiestandaard
  5. Wijkambities 2014-2018
  6. Wijkactieprogramma's
  7. Participatie- en inspraakverordening (pdf, 95 kB)
  8. Nota versterking en verbreding participatie (pdf 336 kB, mei 2013)
  9. Uitgangspunten wijkgericht werken (pdf, 1,2 MB)
  10. Stedelijk uitvoeringsplan Kansen voor Utrecht 2014-2020 (pdf, 615 kB)