Sport

Sport

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

319

319

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen

319

319

Tuinen en Parken

Volkstuinen

110

110

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden

110

110

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

631

556

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

40

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur

671

556

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

761

761

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

144

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd

905

761

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking.

61

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking

61

0

Topsport

Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport

220

220

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

183

0

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra

403

220

Totaal programma Sport

2.469

1.966

Bedragen zijn in duizenden euro's