Cultuur

Cultuur

Investeringsstaat programma: Cultuur

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnr

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-krediet

Raadsbesluit

geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015

wijzigingen 2015

Actuele stand 2015

2016

Totaal geautori-seerde uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2015

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Herhuisvesting BAK

2014

Nota Kapitaal-goederen 2015-2018

500

-500

0

0

2017

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering

Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties

2014

idem

600

-600

0

0

2015

0

idem

Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken

2014

idem

1.000

-1.000

0

0

2016

0

idem

Subtotaal vervangingsinvesteringen

2.100

-2.100

0

0

0

0

0

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

2013

2013 - 18

6.661

6.661

6.661

526

6.135

6.135

2015

Castellum Hoge Woerd theatertechniek (Leidsche Rijn)

2013

2014 - 18

1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

2015

Broedplaatsen

2013

Nota Kapitaal-goederen 2015-2018

1.200

-1.200

0

0

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering

Spelcomputermuseum

idem

500

-500

0

0

0

idem

Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU

idem

500

-500

0

0

0

idem

Villa Sculpura, realisering en uitgifte

idem

200

-200

0

0

0

idem

Artplex, stelpost alternatief

idem

749

-749

0

0

0

idem

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

10.810

-3.149

7.661

0

7.661

0

526

7.135

7.135

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

geen

Totaal investeringen

12.910

-5.249

7.661

0

7.661

526

7.135

7.135

Bedragen zijn in duizenden eurpo's