Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen

Investeringsstaat programma: Openbare Ruimte en Groen

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Programma/ Sub-categorie

Uitbreiding (U)

Vervanging (V) 

Maatsch. nut
(M)

Econ. nut (E)

Jaar van autorisatie investerings-krediet

Raads-besluit

geautoriseerde uitgaven t/m Begr 2015

wijzigingen 2015

Actuele stand 2015

2016

2017

2018

2019

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Vervanginginvesteringen beheer openbare ruimte

Openbare Ruimte en Groen

V

M

18.655

14.655

18.655

18.960

70.925

2016

70.925

18.655

14.655

18.655

18.960

jaarlijks

Jaarlijks wordt het budget voor Vervangings-investeringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed.

Wal & Kluismuren 

Openbare Ruimte en Groen

V

M

2009

VJN 2009-2011 PB 2010-2012

35.600

35.600

35.600

2009

12.321

23.279

8.000

8.000

6.000

1.279

0

2018

In 2016 wordt de bestemmingsreserve aangesproken. Deze reserve is gevormd uit de overschotten van eerdere jaren. 

Subtotaal Openbare ruimte en Groen (exclusief Rioleringen)

35.600

0

35.600

18.655

14.655

18.655

18.960

106.525

12.321

94.204

8.000

26.655

20.655

19.934

18.960

Rioleringen

Openbare Ruimte en Groen

V

M

0

11.900

11.900

11.900

11.400

47.100

2016

47.100

11.900

11.900

11.900

11.400

Jaarlijks wordt het budget voor Vervangingsinvesteringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed. Indien er budget over blijft, wordt dit besteed aan versnelde afschrijving van activa. 

Totaal vervangingsinvesteringen

35.600

0

35.600

30.555

26.555

30.555

30.360

153.625

12.321

141.304

8.000

38.555

32.555

31.834

30.360

Uitbreidingsinvesteringen

n.v.t

Bedragen zijn in duizenden euro's