Maatschappelijke Ondersteuning

Utrecht is een vitale sociale stad, waar inwoners betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ook kwetsbare inwoners nemen hun toekomst in eigen handen, doen mee naar vermogen en krijgen indien nodig daarbij ondersteuning.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht is een vitaal sociale stad, met betrokken inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ook kwetsbare inwoners doen mee naar vermogen en krijgen indien nodig daarbij ondersteuning

Subdoelstelling(en)

Utrecht is een vitaal sociale stad, met betrokken inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ook kwetsbare inwoners doen mee naar vermogen en krijgen indien nodig daarbij ondersteuning

€205.247 €7.199

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

 1. Wmo kadernota Meedoen naar vermogen 2014-2018 (pdf, 830 kB)
 2. Wmo Uitvoeringsplan eerste fase (pdf, 2,6 MB)
 3. Wmo Uitvoeringsplan tweede fase (behandeling in gemeenteraad in najaar 2014) (pdf, 1,4 MB)
 4. Meedoen naar Vermogen: inkoopstrategie aanvullende zorg mei 2015 (103 kB) 
 5. Agenda 22, Plan 2012-2018 (pdf, 1,2 Mb)
 6. Kadernota Vrijwillige inzet (pdf, 176 kB)
 7. Nota Zelfbeheer (pdf, 768 kB)
 8. Nota herijking Volwasseneneducatie (pdf, 172 kB)
 9. Routekaart naar Vernieuwend Welzijn (pdf, 170 kB)
 10. Wijkambities 2014-2018
 11. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015 - 2017 (pdf, 713 kB)