Cultuur

Het programma Cultuur draagt bij aan de profilering van Utrecht als stad van kennis en cultuur. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure, broedplaats van talent. Het programma draagt hier aan bij door stimulering van initiatieven uit de stad en ondersteuning van een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat, een brede samenstelling van publiek en de voorbereiding van de viering van 900 jaar Stadsrechten in 2022.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

Subdoelstelling(en)

Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad

€33.825 €0

Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken

€5.199 €0

Internationalisering: De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal

€1.743 €2

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Cultuurvisie 2012-2022: Open Ruimte (pdf, 751 kB)
  2. Open Ruimte Benut - Actualisering Cultuurvisie 2012-2022 (pdf, 935 kB)
  3. Cultuurconvenant Landsdeel Midden 2013-2016 (pdf, 5,6 MB)
  4. Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur (pdf, 4,6 MB)
  5. Beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte 2013-2016 (pdf, 1,2 MB) 
  6. Plan van aanpak Kunst in het Stationsgebied 2009-2018 (pdf, 2,2 MB)
  7. Convenant met Provincie Utrecht, het Cultuurpact 2014-2016 (pdf, 5,6 MB)
  8. Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (pdf, 75 kB)