Algemene Ondersteuning

In het programma Algemene Ondersteuning staan de kosten van de Bestuurs- en Concernstaf (BCS) en van de Interne Bedrijven, de zogenoemde concernoverhead. In de paragraaf bedrijfsvoering geven wij aan welke doelstellingen wij hebben op het gebied van de bedrijfsvoering in 2016.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Algemene Ondersteuning

Subdoelstelling(en)

Algemene Ondersteuning

€100.853 €2.087

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:
Geen