Stand en verloop voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

Begroot Saldo 01-01-2016

Mutatie 2016

Begroot Saldo 01-01-2017

Mutatie 2017

Begroot Saldo 01-01-2018

Mutatie 2018

Begroot Saldo 01-01-2019

Stedelijke Ontwikkeling

69.036

0

69.036

0

69.036

0

69.036

Openbare Ruimte en Groen

4.036

0

4.036

0

4.036

0

4.036

Werk en Inkomen

1.695

0

1.695

0

1.695

0

1.695

Algemene Ondersteuning

6.730

0

6.730

0

6.730

0

6.730

Risicovoorzieningen

81.497

0

81.497

0

81.497

0

81.497

Bewoners en Bestuur

3.720

190

3.910

0

3.910

0

3.910

Bereikbaarheid

167

0

167

0

167

0

167

Openbare Ruimte en Groen

2.442

0

2.442

0

2.442

0

2.442

Volksgezondheid

1.000

- 500

500

-500

0

0

0

Algemene Ondersteuning

325

0

325

0

325

0

325

Egalisatievoorzieningen

7.653

-310

7.343

-500

6.843

0

6.843

Duurzaamheid

131

0

131

0

131

0

131

Bereikbaarheid

1.281

0

1.281

0

1.281

0

1.281

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

1.412

0

1.412

0

1.412

0

1.412

Totaal Voorzieningen

90.562

-310

90.252

-500

89.752

0

89.752

Bedragen zijn in duizenden euro's.