Economie

Economie

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend  goed  wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing 

125

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur

125

0

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen

180

81

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad

180

81

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.  

5.800

5.800

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid

7.700

5.800

Totaal programma Economie

8.005

5.881

Bedragen zijn in duizenden euro's