Onderwijs

Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstelling(en)

Adequate onderwijshuisvesting

€38.832 €1.619

Adequaat leerlingvervoer

€3.661 €0

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstelling(en)

Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€30.773 €17.480

Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€9.478 €2.358

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling(en)

Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

€11.226 €0

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Visie Utrechtse Onderwijs Agenda 2014-2018 'Utrecht daagt je uit' (pdf, 3 MB)
  2. Voortgangsrapportages Masterplannen Onderwijs (pdf, 2 MB)
  3. Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (pdf, 931 kB)
  4. Visie 'Utrechtse maakt kennis met de Bibliotheek van de 21ste eeuw' 2015 (2 MB)