Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene informatie

Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde
voor het Vernieuwend Welzijn.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts
Vastgoed (MPUV) 2015.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de
welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Onderhoudsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie.
Wij doen de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven.

Onderhoudsprogramma

 2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

250

250

33

0

Totaal onderhoudsprogramma

250

250

33

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Er worden onderhoudsmiddelen gereserveerd om de functionaliteit en randvoorwaardelijke faciliteiten van de
welzijnsaccommodaties te verbeteren en op niveau te brengen. In het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2015 wordt dit nader toegelicht.

Investeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning

Vervangingsinvesteringen Maatschappelijke Ondersteuning

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties
t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Vervangingsinvesteringen

3.118

0

0

0

0

Totaal vervangingsinvesteringen

3.118

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De geprogrammeerde vervangingsinvesteringen zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft vervanging van jongerenhuiskamers, buurthuizen en een frictiebudget voor bouwkundige aanpassingen van welzijnspanden.

Uitbreidingsinvesteringen Maatschappelijke Ondersteuning

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Uitbreidingsinvesteringen

575

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

575

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

De geplande uitbreidingsinvesteringen categorie A zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft
aanvullingen op het Leidsche Rijn budget ten behoeve van activiteitencentra De Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum
en jongerenhuiskamers Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen die in de jaren 2015 tot en met 2018 zullen worden
gerealiseerd. Voor een specificatie van de onderliggende investeringsprojecten verwijzen wij u naar de
Investeringsstaat Welzijn.