Stand en verloop reserves

Stand en verloop reserves

Begroot Saldo
01-01-2016

Mutatie 2016

Begroot Saldo
01-01-2017

Mutatie 2017

Begroot Saldo
01-01-2018

Mutatie 2018

Begroot Saldo
01-01-2019

Algemene reserve

51.697

0

51.697

0

51.697

0

51.697

Algemene dekkingsreserve

6.903

-1.092

5.811

713

6.523

3.066

9.590

Algemene reserve totaal

58.600

-1.092

57.508

713

58.221

3.066

61.287

Bewoners en Bestuur

-1

616

615

0

615

0

615

Stedelijke Ontwikkeling

71.967

-14.617

57.350

-10.118

47.233

-6.793

40.440

Duurzaamheid

10.848

 0

10.848

0

10.848

0

10.848

Bereikbaarheid

30.606

-1.514

29.092

7.715

36.807

15.127

51.933

Openbare Ruimte en Groen

26.335

-8.523

17.812

0

17.812

0

17.812

Economie

2.799

0

2.799

0

2.799

0

2.799

Werk en Inkomen

15.225

0

15.225

0

15.225

0

15.225

Onderwijs

26.306

-3.215

23.091

785

23.876

785

24.661

Maatschappelijke Ondersteuning

4.528

-40

4.488

0

4.488

0

4.488

Volksgezondheid

178

0

178

0

178

0

178

Veiligheid

173

 0

173

0

173

 0

173

Cultuur

6.669

81

6.750

-519

6.231

-19

6.212

Sport

3.913

-316

3.598

23

3.621

23

3.644

Vastgoed

7.755

850

8.605

2.000

10.605

1.000

11.605

Algemene Middelen

32.464

3.662

36.126

3.716

39.841

-285

39.557

Algemene Ondersteuning

13.051

 0

13.051

0

13.051

0

13.051

Totaal programmareserves

252.817

-23.016

229.801

3.602

233.403

9.839

243.242

Vaste activareserve

243.458

-8.230

235.228

-7.711

227.517

-6.023

221.494

Totaal

554.875

-32.338

522.537

-3.397

519.140

6.882

526.022

Bedragen zijn in duizenden euro's.