Cultuur

Cultuur

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

32.378

31.381

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering

32.378

31.381

Cultuureducatie

Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn ter bevordering van het creatief vermogen van leerlingen in het primair onderwijs

255

255

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

4.400

3.831

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie

4.655

4.086

Internationalisering

Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking

1.550

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering

1.550

0

Totaal programma cultuur

38.583

35.467

Bedragen zijn in duizenden euro's