Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Investeringsstaat programma: Bereikbaarheid

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Programma/ Sub-categorie

Uitbreiding (U)

Vervanging (V) 

Maatschappe-lijk
(M)

Economisch
(E)

Jaar van autorisatie investerings-krediet

College-besluit

Raads-besluit

geautoriseerde uitgaven t/m Begr 2015

wijzigingen jaar 2015

Actuele stand 2015

2016

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Parkeren

Handhaafapparatuur/handcomputers THOR

2014

350

350

350

2015

0

350

2015

Vervanging huidige handhaafapparatuur VTH THOR

Onderhoud parkeerexploitatie

2014

300

300

300

2014

0

300

2015

Regulier onderhoud stallingsvoorzieningen

Groot onderhoud P+R Westraven

2014

1.000

175

1.175

1.175

2014

622

553

2016

Groot onderhoud (vloerconstructie) wordt uitgevoerd aan P+R Westraven

Groot onderhoud garage Kruisstraat

2014

300

150

450

450

2014

321

129

2016

Groot onderhoud (dak) wordt uitgevoerd aan de parkeergarage op de Kruisstraat

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.950

325

2.275

0

2.275

943

1.332

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Fiets

Hoofdfietsroutes, incl. fietsfilevrij aanvullend

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2011 / 2014

25.759

-1.313

24.446

24.446

2010

15.640

8.806

2017

Doorfietsroute (Amendement A 83) langs het spoor  LR Centrum

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

1.000

1.000

1.000

2014

197

803

2017

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2010

7.000

-2.000

5.000

5.000

2010

3.288

1.712

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. Financiering vanuit Verder en FES-gelden

Herenroute Fietsroute

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2012

2.170

-70

2.100

2.100

2012

679

1.421

2016

Herenroute vervolg (Malieblad, Maliebaan)

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

150

150

2012

150

2016

Fietsbrug Amsterdamrijnkanaal 

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2013

15.246

23.271

23.271

23.271

2005

7.629

15.642

2016

Spinozabrug Fietstunnel

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2012

3.670

3.670

3.670

2011

1.454

2.216

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. Financiering vanuit Verder en FES-gelden

Fietsroute LR- Papendorp

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

2.100

2.100

2.100

2014

1.330

770

2015

Eindverantwoording in SISA bij jaarrekening 2015. GU-geld en Beter Benutten subsidie

RABO-fietsbrug POS

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

6.500

6.500

6.500

2014

5.500

1.000

2023

Na realisatie trappen wordt laatste bedrag Verder betaald..

Fietsvoorzieningen OV knooppunten (MNBB17b)

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

905

905

905

2014

478

427

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. Financiering vanuit FES-gelden

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor LRC/ Fietspad Vleutense baan

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

1.000

650

1.650

1.650

2014

0

1.650

2016

Invoering leenfietsen

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2012 / 2014

4.300

-189

4.111

4.111

2012

346

3.765

2016

Verder-geld

Fietsparkeren binnenstad

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2010 / 2014

8.097

8.097

8.097

2010

1.867

6.230

2023

Beter Benutten project

FietsReizigers Informatie Systeem (MNBB69)

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

1.000

1.000

1.000

2014

530

470

2015

Hoger kosten dekking uit extra subsidie Beter Benutten

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2013

4.300

4.300

4.300

2013

1.301

2.999

2016

Beter Benutten project

Fietsparkeren business case OVT

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2013

16.183

16.183

16.183

2013

13.883

2.300

2016

Gemeentelijk bijdrage is geleverd. Beter Benutten bijdrage nog afwikkelen.

Fietsparkeren business case OVT pilot

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2013

1.200

1.200

1.200

2013

548

652

2016

Fietsparkeren Utrecht Centrum (kruisvaartstalling en FRIS)

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

820

820

2015

0

820

2017

Autorisatie tbv vervolg FRIS vanuit Beter Benut. Restant van de autorisatie vindt plaats bij POS.

Verbeteren as Van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

3.833

3.833

3.833

2015

711

3.122

2016

Fietsprojecten POS en LR

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

7.000

7.000

7.000

2014

0

7.000

2016

Bijdrage vanuit herprogrammering NSL

Brommers naar de rijbaan

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

400

400

400

2015

0

400

2015

Doorfietsoute Oosterspoorbaan

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

1.500

1.500

1.500

2015

0

1.500

2016

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

1.000

1.000

1.000

2015

0

1.000

2016

Financiering vanuit Noordelijk Doorfietsroute ruilen met Doorfietsroute Oost (Tolsteeg)

Doorfietsoute om de Binnenstad Oost

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

0

1.650

1.650

2016

0

1.650

2020

Financiering vanuit Noordelijk Doorfietsroute ruilen met Doorfietsroute Oost (Tolsteeg). En extra bijdrage vanuit DGC van 0,65 mln

Doorfietsroute langs spoor CS- A'dam

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

0

150

150

2016

0

150

2020

Doorfietsroute Elektronweg - Reactorweg

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

0

0

2016

0

0

2020

Doorfietsroute om de binnenstad Noord en Overvecht USP

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

1.459

1.459

-781

678

2015

0

678

2016

Kwaliteit Fietsroutes Station

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2014

2.500

2.500

2.500

2014

683

1.817

2017

Fietsimpuls

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

262

262

262

2015

0

262

2016

E-bike

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

175

175

175

2015

0

175

2016

Herinirchting Nachtegaalstraat- Reigerstraat

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

0

150

150

2016

0

150

2020

Herinrichting Wittevrouwenstraat- Voorstraat

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2016

0

0

0

0

2016

0

0

2020

Actieplan voetgangers

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

1.000

1.000

1.000

2015

0

1.000

2020

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2015

0

600

600

600

2015

0

600

2018

Hoofdfietsroutes 2002

Bh / Fiets

Uitbr. A

M

2000

4.008

4.008

4.008

2000

3.109

899

2015

Subtotaal Fiets

114.963

14.307

129.270

2.139

131.409

59.173

72.236

Openbaar vervoer

HOV Leidsche Rijn

Bh / OV

Uitbr. A

M

2002/2011

82.946

82.946

82.946

2002

64.064

18.882

2016

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

Bh / OV

Uitbr. A

M

2005

14.009

14.009

14.009

2005

6.273

7.736

2018

Randstadspoor

Bh / OV

Uitbr. A

M

2002

11.356

11.356

11.356

2003

7.270

4.086

2016

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat 

Bh / OV

Uitbr. A

M

2011

3.000

3.000

3.000

2010

843

2.157

2017

Lucasbrug: verbeteren doorstroming OV en fiets

Bh / OV

Uitbr. A

M

2010

5.000

-5.000

0

0

2010

264

-264

2014

Afsluiten bij jaarrekening 2015 geherprogrammeerd in Verder

HOV bestaande stad Transwijk Z80 

Bh / OV

Uitbr. A

M

2011 / 2014

2.900

2.900

2.900

2011

1.556

1.344

2018

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorwaardelijke projecten, Cranenborgh)

Bh / OV

Uitbr. A

M

2006 / 2014

139.061

139.061

139.061

2006

106.190

32.871

2016

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

Bh / OV

Uitbr. A

M

2013

18.000

18.000

18.000

2013

3.836

14.164

2016

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

Bh / OV

Uitbr. A

M

2010/2013

18.000

18.000

18.000

2011

7.564

10.436

2016

Valeriusbaan

Bh / OV

Uitbr. A

M

2014

2.170

2.170

2.170

2014

548

1.622

2016

Beter Benutten project. Cofinanciering door POS

Studiekosten OVT- MIRT

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

85

85

85

2015

0

85

2016

Versterken en benutten OV alternatieven USP en UC

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

700

700

700

2015

0

700

2018

Beter Benutten Vervolg

Directe fietsverbinding tussen Station Leidsche Rijn Centrum en Lage Weide

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

350

350

350

2015

0

350

2020

Subsidie Randstadspoor

Fietsparkeervoorzieningen station Overvecht aan de kant van Tuindorp

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

100

100

100

2015

0

100

2020

Subsidie Randstadspoor

Fiets (sternet) en voetgangsersvoorzieningen en kiss en ride strook (OV knooppunt) station Zuilen

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

500

500

500

2015

0

500

2020

Subsidie Randstadspoor

Fiets (sternet) en voetgangsersvoorzieningen  (OV knooppunt) station Lunetten

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

500

500

500

2015

0

500

2020

Subsidie Randstadspoor

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

100

100

100

2015

0

100

2020

Subsidie Randstadspoor

Verbeteren bereikbaarheid fiets en voetgangers station Vleuten o.a. (fietspad Vleuterweide- station Vleuten)

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

800

800

800

2015

0

800

2020

Subsidie Randstadspoor

voorzieningen station Overvecht

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

830

830

830

2015

0

830

2020

Subsidie Randstadspoor

Integrale aanpak Vondellaan

Bh / OV

Uitbr. A

M

2014

800

800

800

2014

0

800

2020

Subsidie Randstadspoor

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

1.000

1.000

1.000

2015

0

1.000

2020

Subsidie Randstadspoor

toegang trap/ lift station Leidsche Rijn Centrum vanuit het busstation

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

870

870

870

2015

0

870

2020

Subsidie Randstadspoor

handhaving Taxikeurmerk (5 jaar)

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

250

250

250

2015

0

250

2019

investeringen Taxistandplaatsen

Bh / OV

Uitbr. A

M

2015

0

100

100

100

2015

0

100

2016

Subtotaal Openbaar vervoer

297.242

1.185

298.427

0

298.427

198.408

100.019

Auto

Aanvullend programma bereikbaarheid Stationsgebied

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2006

20.020

20.020

20.020

2006

5.522

14.498

2018

24 oktoberplein

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2013

30.190

30.190

30.190

2004

28.735

1.455

2013

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. Gu-geld

Gronddepot NOUW 2

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2010

1.391

-600

791

791

2014

146

645

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. GU-geld

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2013

8.036

-610

7.426

7.426

2014

40

7.386

2018

Risico nadeelcompensatie en planschade

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2008

500

500

500

2008

109

391

2020

Korte termijn Maatregelen doorstroming 

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2012

760

-699

61

61

2013

1

60

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. FES-geld

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2013 / 2014

1.840

1.840

1.840

2013

83

1.757

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. 4 ton is al geherprogrammeerd bij VJN 2015 (naar verkeersveiligheid). GU-geld en Rijkssubsidie Beter Benutten.

Wegnummer- en informatiesysteem

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2011

1.500

1.500

1.500

2011

15

1.485

2016

Groene golf verdeelring

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2011

370

-290

80

80

2011

71

9

2014

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. FES-geld

Knijpmaatregelen Monicabrug

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2012

5.800

1.680

7.480

7.480

2013

5.800

1.680

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015. FES-geld

Integrale aanpak NRU

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2012

4.000

1.100

5.100

5.100

2012

3.214

1.886

Na 2020

Nadeelcompensatie AC restaurant

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2013

1.200

-500

700

700

2012

697

3

2015

Project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2015- GU geld

Binnenstedelijke verbindingsring inrichten als Stadsboulevard

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2016

0

0

1.200

1.200

2015

0

1.200

2016

Alleen budget voor voorbereidingskosten

Aansluiting A12 De Meern (MNBB42b)

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2014

724

724

724

2013

256

468

2015

Project kan worden afgesloten bij Jaarrekening 2015. Beter Benutten subsidie

Afrit A2 Papendorp

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2013

504

504

504

2013

132

372

2015

Beter Benutten project

Herinrichting 't Goylaan

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2015

0

6.129

6.129

6.129

2015

6.129

2016

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2016

0

0

150

150

2015

150

2020

Planstudie ring Utrecht 2015 en2 016

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2015

0

678

678

678

2015

678

2016

Maatregelen alternatief Knip Maarssenseweg

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2015

0

375

375

825

1.200

2015

1.200

2016

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2015

0

0

150

150

2016

150

2017

Slimme Kruisingen

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2015

0

600

600

600

2015

600

2017

Subtotaal Auto

76.835

7.863

84.698

2.325

87.023

44.821

42.202

Park en Ride

P&R De Erven

Bh / P&R

Uitbr. A

M

2013

211

211

211

2012

211

2017

Voorbereiding P&R Noord Oost

Bh / P&R

Uitbr. A

M

2011

50

50

50

2011

50

2015

Afsluiten bij jaarrekening 2014

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

Bh / P&R

Uitbr. A

M

2011

150

300

450

450

2011

234

216

2016

Subtotaal Park en Ride

411

300

711

0

711

234

477

Parkeren

0

0

Aankoop Vaartsche Rijn en inrichting garage

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2009 / 2012/ 2014

14.300

14.300

14.300

2009

8.820

5.480

2015

De bouw van de parkeergarage is ver gevorderd.  De jaarlijkse uitgaven worden geactiveerd op de balans. Oplevering verwacht 4de kwartaal 2015.

Parkeerplaats Mariaplaats

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2014

507

507

507

2014

507

2016

Compensatie parkeerexploitatie voor het opheffen van de parkeerplaatsen op de Mariaplaats tbv de Herenroute (fietsroute).

Uitbreiding betaald parkeren 2014

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2014

1.200

1.200

1.200

2014

1.200

2015

Investering in jaarlijkse uitbreiding fiscaal gebied parkeren. 

Uitbreiding betaald parkeren 2015

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2015

1.200

1.200

1.200

2015

1.200

2016

Investering in jaarlijkse uitbreiding fiscaal gebied parkeren. 

Uitbreiding fietsdepot kanaalweg

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2014

1.200

1.200

1.200

2014

500

700

2015

Als gevolg van de intensivering fietshandhaving in de Nota Stallen en Parkeren is uitbreiding van het fietsdepot noodzakelijk. Dit wordt middels deze investering gerealiseerd.

Buurtfietsenstallingen 2014

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2014

100

100

100

2014

50

50

2015

Met ingang van 2016 worden de buurtstallingen verantwoord binnen de parkeerexploitatie

Buurtfietsenstallingen 2015

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2015

100

100

100

2015

100

2015

Met ingang van 2016 worden de buurtstallingen verantwoord binnen de parkeerexploitatie

Fietstrommels 2014

Bh Parkeren

Uitbr. A

E

2014

100

100

100

2014

60

40

2015

Met ingang van 2016 worden de fietstrommels verantwoord binnen de parkeerexploitatie

Subtotaal Parkeren

18.707

0

18.707

0

18.707

9.430

9.277

Duurzaam vervoer

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2013

400

400

400

2013

55

345

2018

Actieplan goederenvervoer

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2011

5.040

-787

4.253

4.253

2011

1.885

2.368

2018

Stadsdistributie Stop en Drop

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

663

663

663

663

2016

Beter benutten Vervolg

Laad- en losplaatsgebruik

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

68

68

68

68

2016

Beter benutten Vervolg

Logistiek Ontkoppelpunt

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

620

620

620

620

2017

Beter benutten Vervolg

Truckspotting

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

273

273

273

273

2018

Beter benutten Vervolg

Actieplan schoon vervoer

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2011 / 2014

6.493

6.493

6.493

2011

3.989

2.504

2018

Schone bussen

2015

2.000

2.000

2.000

2.000

2016

Milieuzones en subsidies

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2013

14.365

-5.000

9.365

9.365

2013

4.324

5.041

2015

Verschonen eigen wagenpark

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2010

1.178

1.178

1.178

2010

55

1.123

2015

Samengevoegd met pakket gemeentelijk wagenpark

Stimuleren deelgebruik Auto

2013

2.000

2.000

2.000

199

1.801

2020

Verder project

Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2013

302

302

302

2013

0

302

2016

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2007 / 2014

1.590

1.590

1.590

2007

1.452

138

2016

Actieplan de Gebruiker Centraal (Mobiliteitsmanagement)

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

5.051

1.069

6.120

6.120

2010

1.644

4.476

2017

Publiekstrekkers en evenementen

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

150

150

150

2015

0

150

2016

Beter benutten Vervolg

Pak het moment

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

70

70

70

2015

0

70

2016

Beter benutten Vervolg

Ontwikkelen reisadvies

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

166

166

166

2015

0

166

2016

Beter benutten Vervolg

Banden op spanning P&R locaties

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2012

100

100

100

2012

10

90

2015

Luchtmaatregelen Groene buffer

Bh / Auto

Uitbr. A

M

2012

1.700

-1.158

542

542

2012

79

463

2016

Restant van het project Luchtmaatregelen NRU (viel eerder onder Auto)

Meetnet Luchtkwaliteit

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2013 / 2014

600

450

1.050

1.050

2010

426

624

2018

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

1e Berap 2014

250

250

250

2014

0

250

2015

Vervanging dieselaggregatem door aansluitpunten

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

750

750

750

2015

0

750

2015

Gevoelige bestemmingen scholen

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

1.952

1.952

1.952

2015

0

1.952

2015

Monitoring en onderzoekskosten

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2012

8.750

8.750

8.750

2015

4.739

4.011

2016

Programmakosten en organisatiekosten NSL

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2014

1.293

1.293

1.293

2013

608

685

2016

Historische kosten

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2010

2.236

2.236

2.236

2013

2.236

2015

Proof of Concept

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

0

0

2.248

2.248

2015

2.248

2016

Subtotaal Duurzaam vervoer

49.112

3.522

52.634

2.248

54.882

42.267

19.465

35.417

Wijken en verkeersveiligheid

Actieplan verkeersveiligheid

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2015

0

1.250

1.250

1.250

2013

0

1.250

2018

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid 

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2012

4.918

4.918

4.918

2012

2.856

2.062

2016

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2015

275

275

275

2015

275

2016

Verkeersveiligheid Vleuterweide (wijkverkeersplannen)

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2000

3.117

3.117

3.117

2000

2.621

496

2016

Maatregelen Kapteynlaan

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2015

700

700

700

2016

700

2016

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (incl. Amendement A037 behoud verkeerstuinen)

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2012 / 2014

350

350

350

2013

64

286

2016

Hinderplanning 2012 en 2013

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2013

290

290

290

2013

132

158

2016

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2013

750

750

750

2013

324

426

2017

Aanpak VRI'S inclusief kleine fysieke maatregelen

Bh Verv,veiligh.

Uitbr. A

M

2013

1.000

1.000

1.000

2015

0

1.000

2019

Economisch investeringsfonds

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2012

10.000

10.000

10.000

2010

1.032

8.968

2020

Verbreden Meernbrug

Bh Luchtkw.

Uitbr. A

M

2015

0

1.175

1.175

1.175

2014

1.175

2015

Subtotaal Wijken en verkeersveiligheid

19.425

4.400

23.825

0

23.825

7.029

16.796

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

576.695

31.577

608.272

6.712

614.984

338.560

276.424

Totaal investeringen

578.645

31.902

610.547

6.712

617.259

339.503

277.756

Bedragen zijn in duizenden euro's