Vastgoed

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

€19.436 €26.930

Doelstelling 2

Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

€1.159 €1.088

Facilitair beheer voor een aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

€2.104 €1.509

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (pdf, 347 kB)
  2. Kadernota Vastgoed (pdf, 636 kB)