Economie

Utrecht is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor ondernemers, werkenden en bezoekers.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Utrecht is een economisch vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur

€7.769 €0

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bezoekers en evenementen

€1.665 €0

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€3.279 €0

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Economische Agenda Utrecht 2012 2018  (pdf, 3 MB)
  2. Ontwikkelingskader Horeca 2012 (pdf, 1,8 MB)
  3. Room with a view, hotelnota 2010 - 2020  (pdf, 3.5 MB)
  4. Kantorenstrategie Stad Utrecht 2012  (pdf, 997 kB)
  5. Bedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012 -2020  (pdf, 203 kB)
  6. Ontwikkelingskader detailhandel (pdf, 355 kB)
  7. Vitale stadwijken, functiemenging in woonwijken  (pdf, 700 kB)
  8. Perspectief Toerisme 2020 (pdf,1.7 MB)
  9. Evenementenbeleid