Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

115

115

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stinuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen

115

115

Initiatieven uit samenleving

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving

500

0

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)

300

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen

800

0

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

1.200

0

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

15

15

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1. Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.215

15

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

48

Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1. Monumenten en cultuurhistorische Waarden

48

48

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling

2.178

178

Bedragen zijn in duizenden euro's