Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling

Investeringsstaat programma: Stedelijke Ontwikkeling Stationsgebied

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-krediet

geautoriseerde uitgaven t/m begr 2015

wijzigingen 2015

Actuele stand totaal investerings-krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in jaar 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in jaar 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

geen

Subtotaal vervangingsinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Middelenkrediet Stadskantoor

2006

126.600

0

126.600

93.871

32.729

32.729

2015

Aankoop Stadskantoor

2012

213.700

0

213.700

215.652

-1.952

-1.952

2015

Restantkrediet  bouw TivoliVredenburg

2014

800

500

1.300

1.300

1.300

0

0

0

0

2015

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

2015

49.150

0

49.150

800

48.350

1.100

17.600

16.800

12.800

0

2017

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen cat. A

390.250

500

390.750

310.323

80.427

33.177

17.600

16.800

12.800

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

geen

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen cat. B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

390.250

500

390.750

310.323

80.427

33.177

17.600

16.800

12.800

0

Bedragen zijn in duizenden euro's