Algemene middelen en onvoorzien

In het programma Algemene Middelen en Onvoorzien begroten we de baten die geen specifieke bestemming hebben. Zij worden ieder jaar betrokken bij de voorjaarsnota.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Algemene middelen en onvoorzien

Subdoelstelling(en)

Algemene middelen en onvoorzien

€34.649 €781.715

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Referentiekader budgetstructuur Leidsche Rijn (nog niet beschikbaar)
  2. Nota lokale heffingen 2015-2018 (pdf 215 kB)