Veiligheid

In Utrecht werken wij samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Afname criminaliteit en onveiligheidsgevoel

Subdoelstelling(en)

Afname van High Impact Crime delicten, woninginbraken en geweld

€2.397 €30

Afname van jeugdoverlast en-criminaliteit

€6.186 €38

Afname van veel voorkomende delicten en van onveiligheidsgevoel in de wijken

€2.970 €38

Voorkomen van het faciliteren van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en van misbruik van gemeentelijke vergunningen, regelingen en subsidies

€1.854 €305

Doelstelling 2

Voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde

Subdoelstelling(en)

Voorkomen en bestrijden van verstoringen van de openbare orde en voorkomen van maatschappelijke onrust

€2.840 €23

Voorkomen en bestrijden van incidenten en crises

€27.495 €0

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (pdf, 2 MB)
  2. Beleidskader camera's 2014-2018
  3. Handleidingsperspectief radicalisering (uitreizigers en terugkeerders) pdf, 276 kB)
  4. Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht (pdf, 1 MB)