Duurzaamheid

Duurzaamheid

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Utrecht groen en duurzaam 

Bijdrage aan Stg Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht.

3.537

3.537

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

9

9

Vogelopvang

Bijdrage aan exploitatie volgelopvang

38

38

Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven 

Initiatieven reductie CO2 (zonneboilers)

10

0

Maatschappelijk Vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen

200

0

Energie Impuls

Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor voor energiebesparing.

106

0

Energiefonds Utrecht

Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties.

183

0

Vouchers energieadviezen bewoners

Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren.

40

0

Collectieve zonne-energieprojecten

Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties.

100

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma

4.223

3.584

Totaal programma duurzaamheid

4.223

3.584

Bedragen zijn in duizenden euro's