Openbare ruimte en groen

De openbare ruimte moet naar onze mening leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk zijn voor bewoners, gebruikers en bezoekers van onze stad. Een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om te genieten is wat wij nastreven.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstelling(en)

De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

€52.411 €4.399

Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed

€30.070 €38.333

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstelling(en)

De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

€32.649 €5.002

We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

€3.271 €0

Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

€31.596 €40.460

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

  1. Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019 (pdf, 2.5 MB)
  2. Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019 (pdf, 13 MB)
  3. Groenstructuurplan (pdf, 1,2 MB)
  4. Meerjarenplanning Groenplanning 2014-2017 (pdf, 3.7 MB)
  5. Beleidsnota Afval is grondstof 2015-2018 (pdf, 1 MB)